Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Β' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου