Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ - Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μιας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, στον κλάδο των Φυσικών Καταστροφών, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως.