Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτων του Ιδρύματος Σταματίου στην Ρόδο

Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτων του Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Εμμανουήλ Χριστοφ. Σταματίου & Μαρίας Χριστοφ. Σταματίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΡΟΔΟΥ