Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διορισμός υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.