Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ κ.λ.π. (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ν. 4182/2013