Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση διεξαγωγής δημοπρασίας για αγροτεμάχιο 7,8 στρεμμάτων που βρίσκεται στην θέση Λαμπεϊτικα (κάμπος Νεοχωρίου) ιδιοκτησίας του εν Μεσολογγίου εδρεύοντος φιλανθρωπικού Ιδρύματος (κοινωφελούς σκοπού) με την επωνυμία «ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»