Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 16 Ν.4182/2013 ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ 2η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014