Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Πώλησης ελαιοκάρπου Μόριας Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Πίνακας υποβολής προσφορών για την κατ' αποκοπή πώληση ελαιοκάρπου κτήματος Μόριας στην Λέσβο, ιδιοκτησίας Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Πίνακας Υποβολής Προσφορών πώλησης ελαιοκάρπου Μόριας ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ