Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση πώλησης χορτονομής "Κάτω Μπαχτσές" στην Λέσβο Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη

Το Δ.Σ. του Κληροδοτήματος Αποστόλου Σημαντήρη ανακοινώνει την κατ' αποκοπήν πώληση της χορτονομής των κτημάτων "Κάτω Μπαχτσές" συνολικής εκτάσεως 37 στρεμ. στην κτηματική περιφέρεια Μόριας στην Λέσβο.

Ανακοίνωση Πώλησης Χορτονομής Κάτω Μπαχτσές. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ