Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανάθεση εκτίμησης μισθωτικής αξίας ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Ξαγοράρη της άμεσης διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών από πιστοποιημένο εκτιμητή