Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πίνακας προσφορών εκμίσθωσης διαμερίσματος Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου

Πίνακας Υποβολής Προσφορών για τη Μίσθωση ενός ισογείου διαμερίσματος επί της διώροφης οικοδομής στην οδό Σοφιανού 3-Κουκάκι-Αττικής, ιδιοκτησίας του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η ΑΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ» συνολικής επιφανείας περίπου 67 τ.μ. πλέον ή έλλατον.

Πίνακας Υποβολής Προσφορών Μίσθωσης Διαμερίσματος Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ