Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων

Ο Υφυπουργός Οικονομικών απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου και Μελών του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. Οι λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων αναφέρονται στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ