Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Μονάδας αποκρατικοποίησεων και διαχείρισης κινητών αξιών