Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΣΤ' ΕΠΑΝΑΛΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ΚΙΛΚΙΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει τη διενέργεια ΣΤ΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αρ. πρωτ. 90755/19-10-2018 (ΑΔΑ:6947Η-ΓΝ4) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση του τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κιλκίς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 128,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 103,00 τ.μ., εκ των οποίων 63,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 40,00 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. ΕΞ-302893-2018/10045/03.09.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζεται το ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ, 360,00 €.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και από ώρα 12:00 μ.μ. μέχρι 01:00 μ.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.