Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 431,00 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 345,00 τ.μ., εκ των οποίων 35 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 310 τ.μ. για αρχειακούς χώρους, όπως αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

 

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα (12) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου από το δημόσιο.

 

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) €.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 01-02-2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00 στα γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.