Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Δ' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς διακηρύσσει τη διενέργεια Δ΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους της με αριθ. πρωτ. 110036/08-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΤ2ΑΗ-ΕΓΠ) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση των Αρχείων Νομού Κιλκίς.

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 431 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 345τ.μ., εκ των οποίων 35 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 310 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς.

Η διάρκεια της μίσθωσης είναι δώδεκα χρόνια.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, 1.500,00 €.