Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΣΠΑΡΤΗΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί  Β΄ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ.πρωτ.26499 ΕΞΕ 2021/16-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΜΚΩΗ-6ΒΩ) αρχικής διακήρυξης, για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Σπάρτης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η Β΄ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 02-08-2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας (2ος όροφος) στη Σπάρτη- οδός Όθωνος Αμαλίας 93.