Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (Αρχαιολογική Αποθήκη στον Αλμυρό Μαγνησίας)

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δεύτερη επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003  (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ. 66062/25.07.2018 (ΑΔΑ: ΩΡΚΘΗ-1ΨΑ) αρχικής διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της αρχαιολογικής αποθήκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, στον Αλμυρό.