Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β΄ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αρχείων Νομού Κιλκίς

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 431 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 345 τ.μ., εκ των οποίων 35 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 310 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης του Κιλκίς.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ, 1.500,00 €.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.