Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Περίληψη διακήρυξης - Β' Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. Μεσσηνίας

Διενεργείται β' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σοτν Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ Ψ2Μ0Η-ΧΤΤ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και από ώρα 9 π.μ έως και 9.30 πμ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, Αριστομένους 123, Πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτα