Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ

Διακηρύττει ότι

 

Διενεργείται Α΄ επαναληπτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση της Τελωνειακής Αποθήκης του Τελωνείου Πατρών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ: ΨΚ8ΣΗ-9ΙΔ.

Η  A΄ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την 15/7/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10.00π.μ. έως 10.30π.μ. στο κτίριο των γραφείων της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας, Γούναρη 11Α, 26110 Πάτρα.