Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί Α΄  επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 18-05-2021 (ΑΔΑ: 9ΔΥΞΗ-Ξ2Ι) αρχικής διακήρυξης, για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Λακωνίας.

Η Α΄ επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27-09-2021 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας, στη Σπάρτη - οδός Όθωνος Αμαλίας 93- 2ος όροφος.