Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 560 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 470τ.μ., εκ των οποίων 178 τ.μ. για γραφειακούς χώρους, 110 τ.μ. για αρχειακούς-βοηθητικούς χώρους και 182 τ.μ. για το αμαξοστάσιο, όπως αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ, 1.250,00 €.

Η επαναληπτική δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019 και από ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 12:00 π.μ., στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης, στον αριθμό 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.