Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Α' Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και Υπηρεσιών έδρας στον Ν.Μεσσηνιας

Διενεργείται α' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και των υφιστάμενων Υπηρεσιών έδρας στον Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ 9ΒΧΣΗ-7ΝΖ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9 π.μ έως και 9.30 πμ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας (Αριστομένους 123, Πάρκο ΟΣΕ)