Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - Α' Επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. στον Ν.Μεσσηνιας

Διενεργείται α' επαναληπτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σοτν Ν. Μεσσηνίας, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της αρχικής διακήρυξης με ΑΔΑ Ψ2Μ0Η-ΧΤΤ.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 2 Νοεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 9 π.μ έως και 9.30 πμ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας, Αριστομένους 123, Πάρκο ΟΣΕ Καλαμάτα