Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Υποθηκοφυλακείου - Κτηματολογικού Γραφείου Περιστερίου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για τη  μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Υποθηκοφυλακείου - Κτηματολογικού Γραφείου Περιστερίου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15 στον 6ο όροφο, στον Πειραιά.