Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στα τμήματα α) από την θέση «Γκιόλε» έως τον οικισμό Μαυροχωρίου, β) από το τέλος οικισμού Μαυροχωρίου έως το όριο οικισμού Πολυκάρπης και γ) από τέλος οικισμού Πολυκάρπης έως όριο πρώην Δήμου Βιτσίου, της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς.

Καθορισμός των ορίων όχθης και παρόχθιας ζώνης, στα τμήματα α) από την θέση «Γκιόλε» έως τον οικισμό Μαυροχωρίου, β) από το τέλος οικισμού Μαυροχωρίου έως το όριο οικισμού Πολυκάρπης και γ) από τέλος οικισμού Πολυκάρπης έως όριο πρώην Δήμου Βιτσίου, της ΔΕ Μακεδνών του Δήμου Καστοριάς, του νομού Καστοριάς.

Απόφαση 154956/01-12-2020 Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

ΦΕΚ δημοσίευσης 840/Δ/23-12-2020