Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Καθορισμός ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στα όρια των αγροκτημάτων Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, για πρώτη φορά

Με την υπ' αριθμ. 885/12-02-2021 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 107/Δ/09-03-2021,επικυρώθηκε η υπ' αριθμ. 1/09-12-2020 έκθεση της Επιτροπής καθορισμού όχθης και παρόχθιας ζώνης του ν. 2971/2001, για καθορισμό ορίων όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς όχθης στα όρια των αγροκτημάτων Χρυσοχωράφων και Λιμνοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, για πρώτη φορά, καθώς και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής κλίμακας 1:1000 .