Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ-ΠΑΡΑΛΙΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΝΠΕΡΙΟΧΗ "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ" ΝΕΩΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ

Με την υπ' αριθμ. 9977/18-07-2018 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΑΔΑ 6ΝΟ8ΟΡ1Υ-Α68) επικυρώθηκε η υπ' αριθμ. 2/28-06-2018 Έκθεση της Επιτροπής Καθορισμού Ορίων Αιγιαλού-Πραλίας-ΠαλαιούΑιγιαλού ΠΕ Σερρών, με την οποία καθορίστηκε στη περιοχή "Ιχθυόσκαλα-Βιολογικός Καθαρισμός"  η οριστική οριογραμμή αιγιαλού-παραλίας-παλαιού αιγιαλού του ΔΔ Νέων Κερδυλλίων του Δήμου Αμφίπολης της ΠΕ Σερρών , όπως εμφαίνεται στα ορθοφωτομετρικά διαγράμματα που συνοδεύουν την ανωτέρω έκθεση

ID: 8352924