Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας
και Κοινωφελών Περιουσιών 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Αρ. πρωτ. : 51114/06-06-2019

            ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Παρακαλούμε, οποιοσδήποτε γνωρίζει τον κατασκευαστή των κάτωθι :
• Τοιχίου από πέτρες και μπετόν - τσιμεντόστρωση συνολικού εμβαδού 147,23 τ.μ. καθώς και της διαμόρφωσης θαλάσσιου χώρου από πέτρες συνολικού εμβαδού 52,85 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση “Κάλαμος” Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νοτίου Πηλίου, έμπροσθεν της επιχείρησης με την επωνυμία “ΑΚΤΑΙΟΝ”, να γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία μας την ταυτότητά του. 
 
 
       Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία
Εφοριακός ΠΕ/Α