Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Υ.Ε.Ε Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΝ 5-11-2020