Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ν. ΧΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου προς στέγαση του τμήματος ψηφιοποίησης & των αρχειοστασίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ν. Χίου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18/02/2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ. Έως 11.00 π.μ. στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου (Πολυχρονοπούλου 6).