Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Η Προισταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τ.Α) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ Αργοστολίου την 22/07/2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:30 π.μ έως 11:30 π.μ  στο Γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας.