Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με ΑΔΑ:Ρ4ΨΒΗ-Δ7Ζ διακήρυξης, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λακωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20-09-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας, στη Σπάρτη - οδός Όθωνος Αμαλίας 93, 2ος όροφος.