Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστικής Κατ/σης Μετ/σης και Κοινωνικών Υποθέσεων Β. Αγαίου της Α.Δ.Αιγαίου

Η  Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθείμειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ ́),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση τηςΔ/νσης Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΒορείουΑιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2020   ημέραΔευτέρα  και ώρα από την 11η π.μ. έως την 12η μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου (κτίριο Τελωνείου) στην  Μυτιλήνη.