Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αρχείου του  Πρωτοδικείου Λαμίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18-12-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 12:00 μ. έως 12:30 μ.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52309).