Επιστροφή

Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Λαμίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν.Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση  ακινήτου  κατάλληλου για τη  στέγαση της Δ.Ο.Υ. Λαμίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 12-06-2019 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52309).