Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Φθιώτιδας & των συστεγασμένων Υπηρεσιών έδρας της

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Φθιώτιδας και των συστεγαζόμενων υπηρεσιών έδρας της.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 24-10-2019 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας Φθιώτιδας (Αβέρωφ 14 Λαμία, τηλ. 22313 52309).