Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πέλλας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των Αρχείων της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στις 29 Αυγούστου 2019 στο γραφείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πέλλας.