Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει χώρους συνολικής μικτής επιφάνειας 280,50 τ.μ. (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων, πλατύσκαλων και κοινοχρήστων διαδρόμων) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας 230,00 τ.μ., εκ των οποίων 160,00 τ.μ. για γραφειακούς χώρους και 70,00 τ.μ. για αρχειακούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, όπως αναλύονται στο συνημμένο κτιριολογικό πρόγραμμα.

Ανώτατο όριο μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00) €.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 15-03-2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:00 μέχρι 10:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κιλκίς, στην οδό Εθνικής Αντίστασης 5, στον 1ο όροφο, στην πόλη του Κιλκίς.