Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς.

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς διακηρύττει ότι την 12-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ έως 12:00 μ.μ θα γίνει στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς (Ιουστινιανού 1, 1ος όροφος), Γ' Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας Καστοριάς, με τους όρους της με αριθμό 27693 ΕΞΕ 2021/21-04-2021 (ΑΔΑ: 9ΕΖΕΗ-Ι9Π) αρχικής διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου.