Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Γ΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας και του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού Θεσσαλονίκης, της Δ/νσης Διαχείρισης υπολογιστικών Υποδομών

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 26-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Γ΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας και του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού Θεσσαλονίκης.