Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας Ατττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

 Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας Αττικής της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.