Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Γ' Επαναληπτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ρεθύμνου

Διακήρυξη Γ' Επαναληπτικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της ΔΟΥ Ρεθύμνου.