Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη Δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού με Ηλεκτρονική Δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ΠΕ Κέρκυρας.

Διακηρύσσει ότι : 
Την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Κέρκυρας (Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και Δήμος Νότιας Κέρκυρας), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο......στη ΔιακήρυξηID: 13262217