Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ της ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Θ.Μ.Α.)

Την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 9:30 π.μ θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέση της Π.Ε. Μεσσηνίας (Δήμου Καλαμάτας), όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

 

Δήμος Καλαμάτας/Π.Ε Μεσσηνίας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΕΣΣ02: στην θέση <<ΧΕΙΜΑΡΟΣ ΚΕΡΕΖΕΝΙΑ>> περιοχή Ανατολικής Παραλίας Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας, συνολικού εμβαδού Ε=50,00 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την τοποθέτηση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 1.500,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:(Α) – Χ 334139,436, Ψ 4098620,169

(Β) – Χ 334148,964, Ψ 4098617,133

(Γ) – Χ 334150,482, Ψ 4098621,897

(Δ) – Χ 334140,954, Ψ 4098624,933

 ID: 10284417