Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη στέγαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων στον Νομό Μεσσηνίας

O  Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Μεσσηνίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων στον Νομό Μεσσηνίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις18/10/2022, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00π.μ. έως 10.00π.μ. στο κτίριο της Κτηματικής Υπηρεσίας  Μεσσηνίας, Αριστομένους 123, Πάρκο ΟΣΕ, Καλαμάτα