Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚAΦΗΣ

H Προϊσταμένη της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ , Διακηρύσσει ότι: Την 29 του μηνός Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και από τις 10:00 π.μ έως τις

10:30 π.μ, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Φωκίδας (Σταλλού 9, Άμφισσα, 1ος όροφος), θα διεξαχθεί δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία

για την εκποίηση 1.670,84 κ.μ υλικού εκσκαφής, το οποίο προέρχεται από το έργο “Κατασκευή Συνδετήριου Οδικού Κόμβου Μαλαμάτων Π.Ε Φωκίδας”.