Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β΄ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Η Προϊστάμενη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί β’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003  (ΦΕΚ 76/τΑ) και τους όρους της υπ’ αριθ. 44499/19.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΦΚΛΗ-3Ν2) διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Αλοννήσου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 15.10.2021  και από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας.