Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Β' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

 

 

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λάρισας Διακηρύσσει ότι:

Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ΄ αριθμ. 77165/14-09-2020 (ΑΔΑ:6Ο7ΒΗ-Ι4Ι) αρχικής διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς.